De Stichting Jespa is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat donaties en giften bij de aangifte van uw inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken. Daarnaast hoeven over schenkingen geen erfrechten betaald te worden.

ANBI status check