Welkom bij de officiële website van de Stichting Jespa te Leiderdorp.


Jespa Instuif: Sport & Spel

Toen Jespa in 1981 werd opgericht waren er betrekkelijk weinig gehandicapten die aan sport deden terwijl daar toch grote behoefte aan was. Door hun handicap was dat vaak minder gemakkelijk. Tegenwoordig sporten er gelukkig steeds meer (maar nog niet genoeg). Een groeiend aantal sportverenigingen bieden ook faciliteiten voor mensen met een beperking. Dit aanbod is echter niet altijd geschikt voor de doelgroep, Jespa kan voor deze groep wel een passend aanbod bieden. Het streven is om het aantal gehandicapte sporters verder te laten groeien. Want sporten is gezond. En het brengt de mensen in contact met elkaar (integratie). In 1981 is Jespa begonnen met het organiseren van sport- en spelinstuiven, een breed aanbod van allerlei sporten en spellen. Jespa laat mensen actief bezig zijn met de dingen die ze leuk vinden en op een manier die mogelijk is ondanks hun handicap.

Activiteiten
Op de eerste en de derde zaterdagmorgen van de maand is er een instuif voor verstandelijk gehandicapten. Steeds van 9.30 tot 12.00 uur. Als er een vijfde zaterdag in de maand zit, organiseert Jespa meestal wat speciaals. Om de sociale contacten nog verder te bevorderen, worden er ook van tijd tot tijd extra activiteiten georganiseerd. Een feestavond of een sportdag bijvoorbeeld. Soms is dat ’s avonds, soms overdag. Jespa zal, als daar vraag naar is, proberen voor bepaalde groepen speciale sportactiviteiten te organiseren. De Jespa activiteiten worden gehouden in de maanden september tot en met juni. De deelnamekosten voor één seizoen bedragen € 65,-
De instuiven vinden plaats in: clubhuis Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19, Leiderdorp.

Vrijwilligers
De begeleiding van de Sport en spelinstuiven vraagt in veel gevallen om aanpassingen en een intensieve begeleiding. Jespa zorgt daarvoor en kan beschikken over een grote groep vrijwilligers. De sport- en spelinstuiven zijn nog steeds de basisactiviteiten van Jespa. Dat is nodig omdat er voor sommige gehandicapten een speciaal aanbod moet blijven bestaan.

Jesdancers
Naast de sportinstuif heeft Jespa ook een rolstoeldansgroep de “Jesdancers”.
>>>Lees verder

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om deel te nemen aan een of meerdere activiteiten of wilt u een bijdrage leveren als vrijwilliger? Neem contact met ons op via info@stichtingjespa.nl of het contactformulier.